Vergister-installatie in Holwerd

Voor een vergister-installatie bij melkveebedrijf Mts. Antonides hebben Bredenoord en Controlin het regelsysteem voor de WKK-installaties ontwerpen.

In 2011 is in Holwerd een vergister-installatie gebouwd bij Mts. Antonides. Dit melkveebedrijf had op dat moment 220 melkkoeien. De mest van deze koeien wordt naar twee vergisters verpompt. Hierin wordt de mest gemengd met mais en andere co-producten. In deze vergisters wordt biogas opgewekt die vervolgens naar twee gasmotoren wordt getransporteerd.

Technische data van de vergister-installatie

  • Vergister 1: diameter 22 m, hoogte 7 m;
  • Vergister 2: diameter 30 m, hoogte 7 m;
  • Warmtekrachtinstallaties 1: 430 kWe;
  • Warmtekrachtinstallaties 2: 805 kWe.

De warmtekrachtinstallaties zijn ontworpen om zo veel mogelijk vol vermogen te kunnen draaien. Vaak is dit moeilijk, omdat de gaskwaliteit erg kan variëren. Daarom heeft Bredenoord BioEnergy B.V. een regelsysteem ontworpen, waarbij de gaskwaliteit geen invloed heeft op het draaigedrag van de gasmotoren.

Dit regelsysteem is opgebouwd rond de ComAp IS-NT. Voor de gasregeling heeft Bredenoord BioEnergy bv zelf een interface ontwikkeld, die met de IS-NT communiceert.

Bij de vergister-installatie in Holwerd is de originele motorbesturing vervangen door dit regelsysteem.

Bredenoord BioEnergy B.V. heeft ondanks haar jonge bestaan, 60 warmtekrachtinstallaties afgeleverd en heeft nog 3 nieuwe installaties in opdracht. Deze installaties zijn geplaatst in Nederland, België, Luxemburg en Turkije. Bredenoord BioEnergy bv is een onderdeel van Bredenoord bv.

Klik hier voor meer projecten

Voor iedere markt die we bedienen versturen we jaarlijks enkele nieuwsbrieven met daarin de nieuwste ontwikkelingen over ons en de betreffende markt.