Energiemanagement

 • Eenvoudig energieverbruik meten en monitoren
 • Tijd- en plaats onafhankelijk inzicht in data
 • Besparingspotentieel ontdekken
 • Van eenvoudige tot zeer complexe oplossingen
Stel je product samen voor offerteaanvraag (Stap 1/)

Large number of products? Request a quote immediately!
Onze klanten beoordelen ons met een 8

Bekijk de resultaten van ons meest recente klanttevredenheidsonderzoek hier.

Over deze oplossing

Dagelijks maken we dankbaar gebruik van alle beschikbare energie, veelal afkomstig van fossiele brandstoffen. Energie is echter niet voor eeuwig voorradig met behulp van deze fossiele brandstoffen. Brandstoffen die bovendien ook schadelijke uitstoot van broeikasgassen (broeikaseffect) en vervuiling opleveren. Een wereldwijd probleem waar landen zich bewust van zijn geworden en daarom onderling een plan hebben opgevat om dit probleem aan te pakken: het Klimaatakkoord.

In navolging van het wereldwijde Klimaatakkoord heeft Nederland een Energieagenda opgesteld die moet gaan bijdragen aan de energietransitie. Eén van die agendapunten is stroomopwekking met behulp van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie (zonnepanelen) en windenergie (windturbines). Ook stimuleren van biobrandstoffen, elektrische auto’s en auto’s op waterstof zijn agendapunten. Een ander groot agendapunt is dat bedrijven en instellingen die jaarlijks minimaal 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (equivalent) verbruiken, sinds 2019 verplicht zijn energiebesparende maatregelen te nemen én te rapporteren. Dit wordt ook wel de informatieplicht energiebesparing genoemd. Wil je meer weten over energiemanagement tools? Klik dan op de link hiervoor.
Trainingen

Een uitgebreide uitleg over deze oplossing krijgen en direct praktijkervaring opdoen? Volg een training.

Projectondersteuning

Ondersteuning nodig bij het installeren van deze oplossing? Kies voor ondersteuning door Controlin.

Een voorbeeld van zo’n energiebesparende maatregel is energiemanagement

Simpel gezegd omvat energiemanagement alle activiteiten voor het zo efficiënt mogelijk inrichten van de energiehuishouding van een gebouw. Dit met het oog op het kostenbesparende effect (kosten efficiënt), maar ook voor een optimale energieprestatie (energie efficiënt). Mede dankzij de energietransitie die momenteel volop plaatsvindt in Nederland is energiemanagement veelal al niet meer weg te denken uit het beleid van gebouwbeheerders. Voor een gebouwbeheerder, of wat ons betreft liever gezegd energiemanager, is het van belang om een gedetailleerd overzicht te hebben van het energieverbruik. Een overzicht dat informatie biedt over het totale energieverbruik én hoe deze verdeeld is over alle verbruikersgroepen in een gebouw.

Waarom energiemanagement?

Energieverbruik meten is één, maar de gemeten gegevens analyseren is twee. Met behulp van energiemanagement breng je hoog (verborgen) energieverbruik en andere energieproblemen in kaart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het feit dat je ontdekt dat het personeel op die ene afdeling altijd hun computers aan laten staan of dat op bepaalde verdiepingen ’s nachts de verlichting niet wordt uitgeschakeld. Met andere woorden: je hebt nieuwe inzichten op het energieverbruik van een verdieping, gebouw of meer locaties én ontdekt

het besparingspotentieel. Aan de hand van wat er in kaart is gebracht, kunnen stappen worden ondernomen om energieverspilling te beperken, de energietransport te optimaliseren en een besparing van energieverbruik en energiekosten te realiseren. Bovendien levert het gebruikersgemak en een positievere arbeidsomgeving en werksfeer op. Kortom, een efficiënte totaaloplossing voor een energiebeleid.

Een energiemanagementsysteem (EMS) als basis voor energiemanagement

Met het oog op het doorvoeren van energiebesparende maatregelen is het voor bedrijven van groot belang een goed energiebeleid te voeren. Zo’n beleid start met het creëren van een EMS, met als doel het in kaart brengen van wat een bedrijf wil bereiken met energiemanagement. Meer weten? Lees dan onze blog over energiemanagementsystemen.

Het is daarbij van belang om te weten welke energiezaken er binnen een bedrijf spelen en hoe deze gemanaged en beheerst moeten worden. Dit alles wordt genoteerd in een EMS en zorgt voor verbeteringen op het gebied van energiebesparing.

ISO 50001

De ISO 50001 is een hulpmiddel dat kan worden ingezet bij het opstellen van zo’n energiemanagementsysteem. ISO 50001 is een ideale aanvulling op bijvoorbeeld ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en is ook eenvoudig(er) te integreren in een bedrijfsvoering indien er al een norm is gehanteerd. De toepassing van de ISO 50001 is, in tegenstelling tot diverse andere landen, nog niet verplicht in Nederland. Wel heeft de norm de aandacht van overheden en lijkt het er op dat langzaam maar zeker het verplicht stellen dichterbij komt. Voor bepaalde bedrijven gelden namelijk al eisen voor energiemanagement en ook worden

steeds vaker eisen van energiemanagementsystemen meegenomen in milieuvergunningen. Nog geen ISO 50001 toegepast? Begin dan met het in kaart brengen van wat er binnen de organisatie wel en wat er vooral niet is geregeld op het gebied van energiemanagement. Stel een plan op voor hoe energiezaken het beste geregeld kunnen worden en verdeel de taken over alle verantwoordelijken. Vergeet daarbij niet de wet- en regelgeving in acht te nemen én stel documenten op waarin duidelijk omschreven wordt hoe alle procedures verlopen.

Hoe werkt energiemanagement? Van het meten van stroom- en energieverbruik tot aan energiemonitoring

Energiemanagement toepassen als besparingsmaatregel en ook daadwerkelijk een energiebesparing realiseren doe je aan de hand van de volgende stappen:

 • Het toepassen van energiemanagement start met het meten van stroomverbruik. Voor het verrichten van stroommetingen kunnen stroomtransformatoren worden ingezet. Stroomtransformatoren met een hoge nauwkeurigheid houden de meetfout zo klein en betrouwbaar mogelijk.
 • De volgende stap van het toepassen van energiemanagement is het verrichten van energiemetingen. Dit kan met behulp van energiemeters in de vorm van kWh meters en poweranalysers, waarbij kWh meters zorgen voor nauwkeurige en betrouwbare metingen en poweranalysers de Power Quality waarborgen. Poweranalysers meten, bewaken en analyseren namelijk continu de stroom- en spanningskwaliteit door bijvoorbeeld de harmonischen, dips en pieken te registreren. Energiemeters met import- en exportfunctie zijn naast het meten van het energieverbruik uitermate geschikt voor het meten van de energieopwekking. Beschikt het pand dat je faciliteert of beheert over zonnepanelen? Dan is een energiemeter ook uitstekend toe te passen om de opbrengst van zonnepanelen te meten.
 • Energiemonitoring is de laatste stap van energiemanagement. Je kunt natuurlijk stroomtransformatoren en energiemeters installeren en dan handmatig analyses loslaten op hoe het verbruik per maand of jaar is opgedeeld, maar hoe mooi is het als je energiemonitoring automatisch en volledig tijd- en plaats onafhankelijk door een tool kunt laten doen? Een energie monitoring tool biedt uitkomst door met behulp van de input van energiemeters een gedetailleerd overzicht inzichtelijk te maken van het energieverbruik van elke afzonderlijke meter die zich in een gebouw bevindt.

Ons assortiment stroomtransformatoren
Ons assortiment energiemeters
Ons assortiment energiemanagement tools

Overigens kunnen de bovenstaande producten uit ons assortiment uitstekend worden toegepast als onderdeel van een ISO 50001-gecertificeerd energiemanagementsysteem.

Gebouwbeheersystemen (GBS), energieregistratie- en bewakingssystemen (EBS) en energiemanagement zijn elkaars ideale aanvulling

Mede doordat energiemanagement al veelal wordt toegepast komen gebouwbeheersystemen (GBS) steeds vaker voor. Gebouwbeheersystemen zijn allereerst gericht op automatische besturing van apparaten en minimaal energieverbruik van installaties. Daarnaast richten ze zich op een gezonde, veilige en comfortabele werkomgeving binnen gebouwen. Deze slimme systemen geven inzicht in hoe het totale energieverbruik is verdeeld over het gebouw zelf (welke HVAC-systemen, klimaatbeheersingssystemen etc. zijn er

aanwezig?), de gewoontes van alle gebruikers (hoeveel personen zijn er bijvoorbeeld dagelijks aanwezig op kantoor en hoe vaak worden vergaderruimtes gebruikt?) én de technische installaties (wat is bijvoorbeeld het energieverbruik van de kantine en wat is het energieverbruik van de gehele 1e verdieping?). Energiemanagement en gebouwbeheersystemen zijn daarmee een ideale combinatie die tijd- en kostenbesparing oplevert en zorgen voor smart buildings.
Onze oplossing gebouwautomatisering.

Energiemanagement kosten

Energiemanagement optimaal toepassen is al te realiseren met een lage investering. Een investering die zich bovendien positief uitbetaald, want mede dankzij het besparingspotentieel dat aan het licht gebracht wordt, is de return on investment (ROI) zeer hoog. Wil je dus gaan voor nieuwe inzichten en een positief rendement op het gebied van jouw energiebeleid? Ga dan voor een

totaaloplossing op het gebied van energiemanagement. Wij adviseren je graag over een oplossing waarvoor geen specialistische kennis voor nodig is, die gebruiksvriendelijk is voor zowel installateur als eindgebruiker én beschikt over ruime ondersteuningsmogelijkheden op afstand en locatie.
Bekijk onze ondersteuningsmogelijkheden Neem direct contact op 

Redpapers

Je kunt bij Controlin terecht voor standaard producten, maar ook voor maatwerk totaaloplossingen. Hieronder het totaal overzicht van alle productgroepen.

Titel van de whitepaper

De whitepaper gemakkelijk binnen enkele seconden in uw mailbox!

 • Titel van de whitepaper

  De whitepaper gemakkelijk binnen enkele seconden in uw mailbox!

 • Veelgestelde vragen

  +

  Waarom energiemanagement?

  Energiemanagement is een hulpmiddel voor gebouwbeheerders dat automatisch het energieverbruik meet en analyseert. Dit met als resultaat een gedetailleerd overzicht van het totale energieverbruik van een gebouw én hoe deze is verdeeld over bijvoorbeeld specifieke apparaten of verdiepingen. Aan de hand van de bevindingen kunnen door de gebouwbeheerder maatregelen getroffen worden om efficiënter met het energieverbruik om te gaan.

  +

  Wat is energiemanagement?

  Energiemanagement omvat alle activiteiten voor het zo efficiënt mogelijk inzichten van de energiehuishouding van een gebouw. Dit met het oog op het kostenbesparende effect en een optimale energieprestatie.

  +

  Hoe werkt energiemanagement?

  Energiemanagement start met het meten van het stroomverbruik door middel van stroomtransformatoren. Vervolgens verricht je energiemetingen met behulp van energiemeters in de vorm van kWh meters en poweranalysers. Tot slot ga je na energie meten aan de slag met het verzamelen van de meetresultaten en het analyseren ervan, oftewel energiemonitoring, waarbij een energie monitoring tool uitkomst biedt om dit geheel automatisch te doen.