Hybride voortstuwing: 40% zuiniger

De RPA 8 is een patrouillevaartuig van het Havenbedrijf Rotterdam. Dit vaartuig kan, mede dankzij Controlin, zowel op diesel als diesel-elektrisch (hybride) varen.

Zo’n 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen arriveren jaarlijks in de haven van Rotterdam. Om dit in goede banen te leiden, heeft het Havenbedrijf Rotterdam een aantal patrouillevaartuigen rondvaren. Eén van deze vaartuigen is de in 2018 in vaart genomen RPA 8, een schip van 25 meter lengte dat zowel op diesel als diesel-elektrisch (hybride) kan varen. Controlin heeft voor dit schip ComAp generatorcontrollers geleverd ten behoeve van synchronisatie en load-sharing.

Een zuinig en duurzaam schip

Aandachtspunten bij de bouw van het schip waren het reduceren van de kosten van het schip gedurende de gehele levenscyclus, het verminderen van de uitstoot en het terugdringen van de golfslag. De realisatie van de RPA 8 sloot zodoende naadloos aan op het beleid van het Havenbedrijf Rotterdam om duurzaam varen te stimuleren.

De RPA 8, gebouwd door de Kooiman Group en geïnstalleerd door Holland Ship Electric, zou de RPA 3 gaan vervangen. De RPA 8 heeft maar 60% van het vermogen van de RPA 3 nodig om dezelfde snelheid van 35km/h te halen. Bovendien verbruikt de RPA 8 maar liefst 40% minder brandstof en veroorzaakt het schip aanzienlijk minder golfslag. De RPA 8 veroorzaakt 29cm hoge golven bij patrouillevaart van 20km/u, terwijl de golven bij de voorganger 58cm hoog zijn.

Efficiënte patrouille

Dat de RPA 8 zo zuinig is, heeft met een aantal zaken te maken. Zo is de romp van het schip van aluminium -drie keer zo licht als staal- waardoor het minder brandstof verbruikt. Daarnaast geeft de speciale onderwater spoiler een brandstofbesparing van 22% bij topsnelheid en bij 20km/u een weerstandvermindering van 20% en brandstofbesparing van 25%. Dankzij de hybride voortstuwingsinstallatie, waarvoor Controlin een drietal IG-NT-GC-controllers van ComAp heeft geleverd die door Holland Ship Electric zijn geïnstalleerd, kan efficiënt gepatrouilleerd worden op lage snelheden. Dit type controller draagt namelijk bij aan een lager brandstofverbruik, minder uitstoot van schadelijke stoffen en een reductie van het aantal draaiuren op lage belasting. Kortom, er kan efficiënter worden omgegaan met de generatorinzet. De hybride voorstuwing wordt mede mogelijk gemaakt doordat één hoofdmotor uitgeschakeld wordt. Een magneetmotor werkt in dat geval als dynamo en zorgt voor de aandrijving van zowel de andere schroef als het boordnet, waardoor slechts 1 goed belaste dieselmotor alles draaiende houdt. Tot slot wordt de restwarmte van de hoofdmotoren gebruikt om het schip te verwarmen.

Green passport dankzij hybride voortstuwing

Ook aan het milieu is gedacht bij de bouw van de RPA 8. De hoofdmotoren die voorzien zijn van een uitlaatgassen nabehandelingsinstallatie, een roetfilter op de havengenerator en een NOx uitstoot van slechts 90mg/m3 in hybride modus (22km/u) zorgen ervoor dat de RPA 8 bestempeld kan worden met een ‘green passport’.

 

Samenwerking tussen Controlin en Holland Ship Electric - Hybride voortstuwing: 40% zuiniger - Foto 2.